Projekt Comenius  "Magic Window"

 

Witamy w serwisie internetowym projektu "Magic Window"

                Głównym celem projektu  jest:

-  nawiązanie i rozwijanie współpracy partnerskiej  pomiędzy szkołami państw UE

-  zastosowanie  nowoczesnych technologii i metod aktywizujących w nauczaniu,

-  podniesienie jakości edukacji,

- podniesienie motywacji do uczenia się, w celu eliminacji zaniżania wyników

   szkolnych.

- promowanie: tolerancji, wielokulturowych wartości każdego z państw,

- promowanie nauki języków obcych,

Strona główna Aktualności Kraje partnerskie Projekty Kontakt
 

 Europa

  Charakterystyka projektu

Poprzez zastosowanie tablic interaktywnych w połączeniu z Internetem nauczyciele szkół partnerskich stworzą lekcję w oparciu o oprogramowanie komputerowe, opracowane podczas współpracy grupy partnerskiej. Przeprowadzone zostaną lekcje interaktywne przy zastosowaniu technologii komputerowej (komputer, tablice interaktywne) na przedmiotach (język ojczysty, historia, geografia, etyka, WOS, języki obce, nauki ścisłe i sztuka) – 1 lekcja  w miesiącu z każdego przedmiotu. Lekcje zostaną zapisane na video. Po każdej lekcji odbędą się pedagogiczne debaty, lekcje zostaną nagrane a opracowane  nagranie przekazane partnerom.

Nagrywane będą  prowadzone, poza programowe działania na temat tradycji i zwyczajów (każda partnerska szkoła wybierze rodzaj zadań: sztuka komputerowa i/lub wystawy sztuki z pracami uczniów, przedstawieniami, spotkaniami  z lokalna społecznością, konkursy, itd.) i zapis video tych zadań.

Nagrane będą  video lekcje oraz interaktywne działania poza programowe na temat narodowych,  europejskich, historycznych, kulturowych, społecznych wydarzeń obchodzonych na poziomie narodowym i europejskim / międzynarodowym.

Przygotowane materiały zostaną wysłane do wszystkich partnerów w wersji elektronicznej.

Otwarta zostanie strona internetowa projektu w celu prezentacji projektu oraz usprawnienia komunikacji między partnerami projektu a także rozpowszechnianie wyników.

Powstanie  przewodnik metodyczny i materiały dydaktyczne, które pozwolą rozpowszechnić zdobyte doświadczenia wszystkich zainteresowanych.

-> powrót

 

Copyright  © ZSP Sompolno 2009-2011

wersja 1.2